Miasta Otwarte to działanie prowadzone w ramach akcji społecznej “Włącz się w Polskę”. Jej celem jest wyróżnienie działań samorządów miejskich na rzecz integracji imigrantów. Zjawiska migracji ludności nie można analizować jedynie na poziomie krajowym - w miastach co raz więcej jest migranckich mieszkańców a integracja zachodzi przede wszystkim lokalnie. Akcja Miasta Otwarte ma na celu promowanie inicjatyw samorządów miejskich na rzecz integracji. Choć nie ma uniwersalnych rozwiązań w tym zakresie, a zjawisko migracji jest zawsze specyficzne dla danej lokalizacji, chcielibyśmy zachęcić urzędy miast do wymiany doświadczeń i inspirowania się działaniami podejmowanymi przez władze samorządowe w innych lokalizacjach.

Wybór działań miejskich, wyróżnionych w akcji Miasta Otwarte, przebiegał dwuetapowo. Najpierw przeprowadzono analizę różnorodnych miejskich praktyk integracji, później nominowane do wyróżnienia inicjatywy zostały ocenione przez pięcioosobowe jury, w skład którego wchodzili działacze imigranccy wywodzący się z różnych środowisk i mieszkający w różnych miastach w Polsce.

W rankingu znalazły się te rozwiązania, które uwzględniały następujące kryteria:

Zaangażowanie samorządu:
wśród wyróżnionych praktyk znalazły się zarówno te inicjowane przez samorząd, jak i te, które były inicjowane przez organizacje pozarządowe i środowiska migranckie - zawsze jednak przy aktywnym, podmiotowym zaangażowaniu samorządu.

Długofalowość:
trwałe rozwiązania pozwalają w systemowy sposób odpowiadać na potrzeby migranckich mieszkańców, uniezależniają także tę kwestię od zmieniającej się kadry urzędniczej

Kompleksowość:
działania samorządu uwzględniają różne aspekty sytuacji imigrantów, starające się rozwiązywać kluczowe dla cudzoziemców problemy

Wyróżnione działania samorządów będą co roku poddawane analizie w celu oceny realizacji wyróżnionych praktyk na rzecz migrantów.
Lista praktyk Miast Otwartych nie jest zamknięta: mamy nadzieję, że w przyszłości będzie ona poszerzana o nowe inicjatywy samorządów nieujęte w tegorocznym zestawieniu. Zachęcamy wszystkie samorządy, podejmujące działania na rzecz integracji do dzielenia się swoimi doświadczeniami i zgłaszania ich do akcji Miasta Otwarte.

 

W skład jury oceniającego Miasta Otwarte weszli:
Ilaha Karimova (Azerbejdżan / Wrocław)
Larry Ugwu (Nigeria / Gdańsk)
Mamadou Diouf (Senegal / Warszawa)
Natalia Gmurkowska (Ukraina / Lublin)
Pham Phu Cuong (Wietnam / Gliwice)

 

 

Opracowała: Natalia Klorek, Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej (FRS)

Redakcja: Maria Strzemieczna © Fundacja Inna Przestrzeń 2014

 

Podkategorie

Skrócony opis wyróżnionych praktyk miejskich

sponsorzy projektu