Wg informacji z Biura ds Zarządzania Kadrami w Departamencie Prezydenta Urzędu Miasta Łodzi w urzędzie Obecnie w urzędzie zatrudnionych jest 2 cudzoziemców – obaj na stanowiskach inspektorów.

Pierwszy z nich jest obywatelką Japonii i jest zatrudniona w UMŁ od  2013 r.,
na stanowisku urzędniczym - obecnie inspektora w Oddziale Obsługi Inwestorów
w Biurze Obsługi Inwestora w Departamencie Architektury i Rozwoju. Pracownik posiada bardzo dobrą znajomość języków obcych: japońskiego i angielskiego (jako jedyny podczas procesu rekrutacyjnego spełniła wymagania pracodawcy w zakresie znajomości języków obcych), do zakresu jej zadań należy mi.in: kompleksowa obsługa inwestorów, budowa i utrzymywanie relacji z inwestorami, opieka poinwestycyjna nad inwestorami (w tym z kraju pochodzenia) do których to czynności znajomość ww. języków jest nieoceniona.

Drugi pracownik, obywatel Litwy, jest zatrudniony w UMŁ od 2011 r., na stanowisku urzędniczym - obecnie podinspektora w Oddziale ds. Egzekucji Należności Pieniężnej Biura Egzekucji Administracyjnej i Windykacji w Departamencie Finansów Publicznych. Wyższe wykształcenie uzyskał na łódzkiej uczelni (Uniwersytet Łódzki), do jego zakresu zadań należy m.in. wszczynanie egzekucji administracyjnych i prowadzenie czynności w toku postępowania egzekucyjnego w administracji na podstawie tytułów wykonawczych itp. Przypadek Łodzi o tyle różni się od lubelskiego, że cudzoziemcy
(w szczególności – obywatel Litwy) zostali zatrudnieni niejako mimo pochodzenia etnicznego, a nie ze względu na to pochodzenie. Jedna z jurorek „Miast Otwartych” Priscilla Rubia zwróciła na to uwagę: Pracownik zdobył tę pracę ze względu na swoje kwalifikacje niezwiązane z pochodzeniem, a nie ze względów strategicznych miasta.

 

sponsorzy projektu