Wg inicjatorów głównym celem grupy jest stworzenie i wdrożenie partycypacyjnego systemu zarządzania różnorodnością kulturową w Lublinie. Składa się z przedstawicieli różnych wydziałów UM Lublin, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, miejskich instytucji kultury, Komendy Wojewódzkiej Policji, Urzędu Wojewódzkiego oraz organizacji pozarządowych. Członkowie ciała byli dobierani tak, by z racji zajmowanego stanowiska bądź pełnionej funkcji, posiadali zarówno teoretyczną i praktyczną wiedzę na temat zasad funkcjonowania instytucji publicznych i sytuacji mniejszości w Lublinie. Jak czytamy na stronie UM Lublin: Nie są jednak przedstawicielami konkretnej grupy, co zapewnia bezstronność i uniwersalność w działaniu[1].

Pierwszym etapem prac było przeprowadzenie szczegółowej analizy funkcjonowania w mieście mniejszości, poznanie ich problemów i potrzeb. Kolejnym etapem ma być analiza dobrych praktyk oraz wypracowanie narzędzi składających się na system partycypacyjnego zarządzania różnorodnością kulturową. Grupa bazuje na wieloletnim doświadczeniu szwajcarskiego kantonu Neuchâtel, który jest partnerem UM Lublin w tym obszarze.

[1] http://bip.lublin.eu/um/index.php?t=200&id=182322 [dostęp z dn. 12.05.2015 r.]

sponsorzy projektu