W 2013 roku we Wrocławiu została zorganizowana debata „Faszyści, rasiści – państwo, miasto, społeczeństwo", w której udział wzięli m.in. Agata Teutsch z Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej, wiceprezydent miasta Anna Szarycz, wojewoda dolnośląski Aleksander Skorupa oraz Agata Ferenc ze Stowarzyszenia Nomada. Spotkanie poprowadził Jacek Żakowski. W efekcie rozmowy z udziałem publiczności oraz warsztatów poprowadzonych przez Żakowskiego i Teutsch następnego dnia, grupa zaangażowanych przedstawicieli Urzędu Miasta oraz organizacji pozarządowych zdecydowała o potrzebie utworzenia zespołu do spraw zwalczania przejawów ksenofobii i rasizmu. Po kilku miesiącach odbyło się pierwsze spotkanie. Początkowym celem było stworzenie rodzaju planu przeciwdziałania niepożądanym zjawiskom w mieście. Później, wraz ze zmianami w składzie grupy, skoncentrowano się na edukacji na rzecz tolerancji. W tym momencie zespół ma w planach wydanie wielokulturowego kalendarza. Spotkania zespołu odbywają się raz na dwa miesiące.

sponsorzy projektu