Spotkania zespołów eksperckich składających się z przedstawicieli różnych instytucji, których odbiorcami działań są imigranci, m.in. Urzędu Miasta Poznania (kilka wydziałów), Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Powiatowego Urzędu Pracy, Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, a także przedstawicieli większości państwowych uczelni wyższych.

Ideą, która przyświecała inicjatorom przedsięwzięcia było stworzenie platformy wymiany doświadczeń i wiedzy na temat potrzeb i barier dotyczących imigrantów oraz sposobów funkcjonowania i zakresu działalności poszczególnych instytucji. Celem było doprowadzenie do polepszenia obecnej sytuacji poprzez wprowadzenie lepszych praktyk w ramach funkcjonowania poszczególnych instytucji, a w szerszej perspektywie - także miasta czy regionu. W ramach pracy zespołów odbyło się ponad 20 spotkań, poza którymi trwa bieżąca komunikacja.

Stworzono trzy zespoły:

 1. Zespół ds. zagranicznych studentów i absolwentów poznańskich uczelni,
 2. Zespół ds. migrantów planujących założenie własnej firmy,
 3. Zespół ds. migrantów z trudnościami na rynku pracy.

Zespół ds. zagranicznych studentów i absolwentów poznańskich uczelni podjął działania:

 1. Stworzenie i przeprowadzenie ankiet wśród cudzoziemskich studentów, zaczynających studia w Poznaniu oraz absolwentów, których celem było zbadanie motywacji wyboru miasta oraz planów na przyszłość po zakończeniu studiów;
 2. Udzielanie porad studentom w obrębie punktu Migrant Info Point (MIP)[1],
  udział pracowników MIP i streetworkerów w tzw. Orientation Days/ Open Days
 3. Umieszczenie informacji praktycznych dla studentów na stronie www.migrant.poznan.pl (m.in. nt. akademików czy innych możliwości zakwaterowania)
 4. Udzielanie porad dotyczących rynku pracy, udział w uniwersyteckich targach pracy, oferta konsultacji z doradcami pracy przygotowana dla studentów

Zespół ds. migrantów planujących założenie własnej firmy podjął działania:

 1. Planowanie i organizacja szkoleń dotyczących zakładania własnej firmy oraz opracowanie materiałów na ten temat w języku angielskim, rosyjskim
  i hiszpańskim
 2. Organizacja indywidualnego doradztwa z zakresu prowadzenia własnej firmy -
  we współpracy z ośrodkiem szkoleniowo-doradczym
 3. Umieszczenie informacji praktycznych dotyczących procedury otwarcia własnej firmy na stronie www.migrant.poznan.pl
 4. Praca nad rozszerzeniem formuły konkursu o tytuł „Poznański Lider Przedsiębiorczości” o kategorię najlepszego imigranta-przedsiębiorcy w edycji 2015 r.[2]
 5. Kampania promująca przedsiębiorców-imigrantów w lokalnej prasie i na stronie migrant.poznan.pl.

Zespół ds. migrantów z trudnościami na rynku pracy podjął działania:

 1. Planowanie i organizacja indywidualnego doradztwa zawodowego (formułowanie grup doradczych, ich szkolenie i superwizja)
 2. Warsztaty dla osób poszukujących pracy (we współpracy w warszawskim Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej)
 3. Działania informacyjne w MIP dotyczące przepisów formalno-prawnych obowiązujących na rynku pracy, miejsc w których należy poszukiwać ofert etc.
 4. Przygotowanie zestawu praktycznych informacji formalno-prawnych dotyczących zatrudnienia i umieszczenie ich na stronie migrant.poznan.pl
 5. Przygotowanie analogicznych informacji dla pracodawców (dotyczących kwestii zatrudniania cudzoziemców) na stronie migrant.poznan.pl oraz w formie folderu,
 6. Nawiązanie kontaktu z dwoma zrzeszeniami pracodawców oraz dwoma izbami handlowymi w celu wymiany informacji pomiędzy nimi a migrantami poszukującymi pracy
 7. Przygotowanie akcji „Pracodawca otwarty na cudzoziemców”. 

Działania UM w Poznaniu doceniła jedna z jurorek Priscilla Rubia: Jest to świetny przykład pracy na rzecz usamodzielnienia imigrantów – w szczególności udzielanie informacji na  temat biznesu i rynku pracy.

 

[1] Działalność punktu będzie opisana szerzej w kolejnej części raportu

[2] Jak dotąd nie udało się wprowadzić tej kategorii, natomiast rozszerzono konkurs o cztery wyróżnienia przeznaczone dla przedsiębiorców- migrantów

sponsorzy projektu