Dzielnica Czterech Wyznań to miejsce we Wrocławiu nazywane w ten sposób ze względu na położone blisko siebie (w rejonie ulic: św. Mikołaja, Ruskiej, św. Antoniego, Włodkowica i Kazimierza Wielkiego), miejsca kultu czterech wyznań i religii: prawosławia, protestantyzmu, katolicyzmu oraz judaizmu. Inicjatorami bliskiej współpracy tych wspólnot u jej początków byli Jerzy Kichler, ks. Jerzy Żytowiecki, ks. bp Ryszard Bogusz, Janusz Witt, ks. Aleksander Konachowicz[1]. Miasto Wrocław wsparło te działania, ze względu na ich potencjał promowania postaw otwartości, a następnie zapoczątkowało kilkuletni proces rewitalizacji tej części miasta. Działanie jest finansowane z różnych źródeł - w tym z budżetu Miasta. Działania inwestycyjne objęły takie zadania jak: remonty kamienic, zmiany funkcji lokali, w szczególności łączenie funkcji gastronomicznej z edukacyjną, ale też wydawnicze, nowe oświetlenie lub jego poprawa, naprawa dróg, chodników, budowa kładki, remont historycznej kładki, promocja obiektów poprzez System Informacji Turystycznej, wprowadzanie sztuki do dzielnicy.

W obecnym roku i latach następnych nadal trwają i są planowane prace, np. przy ul. Ruskiej 46abc - oficyny mieszczącej siedziby organizacji pozarządowych
m. in. PROM (fundacja wspierająca kulturę romską), Galeria Sztuki ArtBrut i Pracownia Aktywizacji Społecznej wspierająca dzieci niepełnosprawne, a także Związek Ukraińców
i Towarzystwo Bułgarów.

Więcej informacji:

www.fundacja4wyznan.pl

 

[1] http://www.fundacja4wyznan.pl/n/dzielnica/ [dostęp z dn. 12.05.2015 r.]

sponsorzy projektu