Projekt „Study in Lublin” jest realizowany od 2011 roku, w jego ramach prowadzony jest portal informacyjny www.study.lublin.eu w czterech językach (angielski, ukraiński, rosyjski, polski), w którym znajdują się informacje o kierunkach studiów, stypendiach, kosztach życia w mieście oraz legalizacji pobytu w Polsce itp. Urzędniczką odpowiedzialną za prowadzenie i aktualizację portalu jest Wiktoria Herun: Odpowiadam codziennie na wszelkie pytania dotyczące rekrutacji, oferty edukacyjnej, kulturalnej, mieszkaniowej – zadawane nie tylko bezpośrednio poprzez stronę, ale także na portalach społecznościowych typu vkontakte i Facebook.

Zakres działań w ramach projektu obejmuje:

  1. Pomoc w kontakcie z Urzędem Wojewódzkim (w tym tłumaczenia) w legalizacji pobytu,
  2. Pomoc w szukaniu stancji studenckich, miejsca w akademikach,
  3. Powitanie na rozpoczęciu roku akademickiego,
  4. Spotkania ze studentami z Ukrainy w trakcie roku,
  5. Obecność koordynatorów ds. obsługi studentów zagranicznych na uczelniach,
  6. Spacery „Lublin z Duszą”,
  7. Zgłaszanie zapotrzebowanie na tematy prac dyplomowych (1. zbieranie zapotrzebowania na tematy wewnątrz urzędu 2. z Urzędu pismo z tematami na uczelnie),
  8. Szkolenie biur karier w zakresie jak obsługiwać studentów zagranicznych, procedury zatrudniania studentów zagranicznych,
  9. Pomoc w znalezieniu praktyk, staży, pracy,
  10. Warsztaty ze studentami o ich oczekiwaniach. 

Projekt ma być narzędziem dla lubelskich uczelni wyższych, które pomoże im w utrzymaniu na stałym poziomie liczby studentów i absolwentów. „Study in Lublin” to szczególnie ważne działanie w zakresie współpracy ze środowiskiem akademickim dotyczącym zachęcania imigrantów do studiowania w Lublinie. W ramach inicjatywy odbyły się liczne spotkania z ukraińską, kazachską, gruzińską, turecką, białoruską i rosyjską młodzieżą, podczas których przedstawiciele Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów prezentowali ofertę edukacyjną lubelskich uczelni, ofertę gospodarczą i kulturalną Lublina. Wyjazdy promocyjne, organizowane wspólnie z przedstawicielami 8 lubelskich uczelni, dotyczące oferty miasta miały miejsce na Ukrainę: do Łucka, Kowla, Równego, Żytomierza, Kijowa, Zdołbunowa, Winnicy, Chmielnickiego, Tarnopola, Odessy, Mikołajewa.

Projekt jest obecny na corocznych targach w Kijowie na Ukrainie. Przedstawiciele Lublina odpowiadają na pytania zainteresowanych studiami uczniów z rodzicami – mieli stoiska na targach w Kazachstanie (Almaty), w Gruzji (Tbilisi), w Turcji (Istambuł), w Czechach (Praga), w Białorusi (Mińsk),w Litwie (Wilno), w Ukrainie (Lwów, Kijów, Odessa).

Skuteczność działań najbardziej widoczna jest we wzroście liczby cudzoziemców podejmujących naukę na lubelskich uczelniach. Biorąc pod uwagę to kryterium, Lublin uplasował się na trzecim miejscu w Polsce wśród miast z największym akademickim potencjałem. W roku akademickim 2013/2014 w mieście studia podjęło 3037 obcokrajowców, co oznacza wzrost o 31% w stosunku do roku akademickiego 2012/2013. W tym roku akademicki w Lublinie studiuje 4 478 cudzoziemców.

Spośród kilku działań, które podejmują samorządy miast w celu zachęcenia do przyjazdu studentów z zagranicy, jurorzy dość jednomyślnie wskazali Lublin jako miejsce modelowego rozwiązania, jednocześnie mając wobec niego określone rekomendacje.

Edward Kraychynskyy napisał: W przypadku Lublina kluczowa jest efektywność projektu i jego długotrwałość. Celowe jest także szkolenie biur karier w zakresie obsługi studentów zagranicznych oraz procedur zatrudniania studentów zagranicznych. Warto wyodrębnić pomoc w znalezieniu praktyk, staży i pracy - jako jedno z działań w ramach projektu. Z kolei Priscilla Rubia podsumowała wybór: Lublin - uważam, że projekt powinien być rozszerzony na wszystkich zagranicznych studentów w Polsce.

 

Więcej informacji:

www.study.lublin.eu

sponsorzy projektu