Jako jedno z planowanych działań programu założono stworzenie wizerunku miasta i uczelni znajdujących się na jego terenie jako najlepszego miejsca do podjęcia studiów, również dla imigrantów. Kampania „Study in Poznań” opiera się na dwóch filarach: pierwszym jest promocja poznańskiej oferty edukacyjnej za granicami kraju, drugim - stworzenie przyjaznych warunków dla studentów-imigrantów, tak aby poprzez dobrą integrację z miastem podjęli decyzję o pozostaniu w Poznaniu po zakończeniu edukacji.

W ramach promocji poznańskich uczelni ich pracownicy wspólnie z urzędnikami Wydziału Rozwoju Miasta wyjeżdżają na targi edukacyjne promując w ten sposób miasto jako ośrodek wart zainteresowania przyszłych studentów – między innymi w roku 2014 uczestniczyli w Targach Edukacyjnych w USA oraz w Kanadzie (oferta uczelni była adresowana głównie dla miejscowej Polonii), w Targach Edukacyjnych w Berlinie „Master and More”, a także w podczas wystąpień w szkołach licealnych w Brandenburgii „Road Shows”.

W samym Poznaniu uczelnie zajmują się custumercare, czyli działaniami polegającymi na organizacji wydarzeń integrujących imigranckich studentów. Przykładem może być regularnie organizowany (od 2012 roku) turniej piłkarski „EUROASMUS and friends” w którym udział bierze 100 zawodników z około 20 krajów oraz konkurs na najlepszego bloga o Poznaniu dla zagranicznych studentów
(w dotychczasowej edycji nie było odgórnie narzuconego języka w którym blog miał być prowadzony, jednak wszystkie zgłoszone prowadzone były w języku angielskim).

Wśród nagród były vouchery do spa, pobyt weekendowy w hotelu, obiad lub kolację w restauracji etc. W opinii organizatorów miała być to dodatkowa zachęta dla zagranicznych studentów do zapraszania do Poznania np. członków swojej rodziny. Nagrody ufundowały prywatne firmy współpracujące z miastem. Blogi oceniane były przez pracowników Wydziału Rozwoju Miasta UM wspólnie z członkami Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej.

Każda uczelnia posiada swój punkt obsługi studentów. Na Uniwersytecie Adama Mickiewicza, Uniwersytecie Ekonomicznym oraz Politechnice istnieją osobne komórki do obsługi studentów z wymiany Erasmus „Erasmus Student Network” - są oni również otwarci na pomoc studentom spoza swoich macierzystych placówek. Pracownicy Wydziału Rozwoju (programu „Akademicki Poznań”) jeden raz w ciągu semestru organizują prezentacje na wybranych uczelniach na temat miasta i jego atrakcji czyli tzw. OrientationDays/Open Days. W spotkaniach tych udział biorą również pracownicy służby celnej, policji oraz pracownicy Narodowego Funduszu Zdrowia. Spotkania są prowadzone głównie dla studentów, którzy przyjeżdżają aby zrealizować pełen program studiów (na Uniwersytecie Medycznym czy na UAM).

Na stronie inicjatywy[1] znajduje się szereg informacji zachęcających do studiowania w Poznaniu. Znajdują się tam wskazówki dojazdu do miasta, opis uniwersytetów, życia studenckiego, programów wymiany, informacje dotyczące legalizacji pobytu, ubezpieczenia medycznego, formalności które należy spełnić aby studiować, dostępnych kursów językowych, a także informacje dotyczące atrakcji turystycznych, możliwości spędzania wolnego czasu w mieście etc.

 

[1] http://www.poznan.pl/mim/studia/en/ [dostęp z dn. 12.05.2015 r.]

sponsorzy projektu