Jedną z miejskich inicjatyw działających od kilku lat jest Program „Study in Warsaw”, powstały na podstawie porozumienia Miasta Warszawy, Fundacji „Perspektywy” i Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich, które  podpisano w marcu 2008 r[1]. Jest on wpisany w dokument strategiczny rozwoju edukacji w Warszawie. Efektem porozumienia jest współdziałanie zainteresowanych podmiotów (miasto, uczelnie) przy wdrażaniu kolejnych inicjatyw - uczelnie starają się uczynić studiowaniu u nich atrakcyjnym dla studentów zagranicznych, a władze Warszawy podejmują wysiłki by mieszkanie w mieście - a później także praca były atrakcyjne dla przybyszów
„z zagranicy” Efektem 6 lat działania programu jest czterokrotny wzrost udziału studentów zagranicznych w ogólnej liczbie studentów - z 0,8% w 2005 roku do 4 % w 2014 r. W tym momencie wśród 260 tys. studentów w Warszawie jest 10,5 tysiąca cudzoziemców. Liczbowo najwięcej studentów z zagranicy studiuje na Uniwersytecie Warszawskim, ze względu na procentowy udział - w Akademii Leona Koźmińskiego.

Miasto wspiera studentów zagranicznych też poprzez interdyscyplinarne działania swoich biur: Edukacji, Komunikacji Społecznej, Sportu, Kultury, Funduszy Europejskich. Miasto stara się wspierać aktywność studentów zagranicznych inicjując lub prowadząc specjalne programy miejskie oraz działania edukacyjne i społeczne na temat tolerancji, czy inicjatyw lokalnych, jak na przykład „Otwarta Warszawa” lub budżet partycypacyjny, w których do zgłaszania swoich inicjatyw zapraszani są także studenci zagraniczni i inni przebywający czasowo mieszkańcy.

Miejski Program Wspierania Przedsiębiorczości w swojej działalności również uwzględnia imigrantów. Organizowane są dla nich w Centrum Przedsiębiorczości „Smolna” cykle szkoleń i wykładów na temat start-upów czy rozwijania przedsiębiorczości i kreatywności.

 

[1] http://www.studyinpoland.pl/konsorcjum/index.php?option=com_content&view=article&id=323:wystartowa-program-study-in-warsaw&catid=58:newsletter-042008&Itemid=100028 [dostęp z dn. 12.05.2015 r.]

sponsorzy projektu