Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi systemowy Program „Wrocław Miastem Aktywnych”, który jest realizowany już od 2008 roku. Dzięki niemu ze wsparcia w postaci szkoleń, treningów, warsztatów, badań, wyjazdów edukacyjnych itp., skorzystały ponad 2627 osoby – klienci korzystający ze świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Stanowi odpowiedź na problemy związane z integracją społeczną
i zawodową osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, a także osób zatrudnionych. Każdego roku wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów wzbogacając i urozmaicając ofertę prezentowaną w ramach projektu. W tym momencie z oferty Programu (m. in. w zakresie wsparcia asystenta rodziny, zarządzania gospodarstwem domowym, wyrównywania kompetencji językowych) korzysta 6 rodzin – imigrantów oraz osób należących do romskiej mniejszości etnicznej.

sponsorzy projektu