Sposób i zakres działania punktu zostały opisane przy wyróżnieniu: „Kompleksowe działania informacyjno-integracyjne samorządu na rzecz imigrantów”.

sponsorzy projektu