W dokumentach strategicznych dotyczących poszczególnych obszarów działalności Urzędu M. St. Warszawy można odnaleźć inicjatywy związane z wielokulturowością oraz kwestiami związanymi z integracją migrantów. Dzięki temu od kilku lat organizacje pozarządowe mogą pozyskać środki na prowadzenie działań na rzecz migrantów, z zakresu wielokulturowości itp. w ramach otwartych konkursów ofert ogłaszanych przez Urząd dotyczących bezpośrednio tych kwestii[1].

Przykładowe konkursy uwzględniające potrzeby imigrantów lub członków mniejszości narodowych i etnicznych czy też premiujące działania na rzecz wielokulturowości miasta ogłaszane są przez Biuro Kultury i Biuro Edukacji Urzędu M. St. Warszawy.

Projekty, które starały się o uzyskanie dofinansowania (wraz z podaniem organizacji odpowiedzialnych za realizację tych projektów) w końcu roku 2014 i na początku 2015 to na przykład:

 1. Kontynuacja działania Warszawskiego Centrum Wielokulturowego na warszawskiej Pradze Północ. Otwarte w listopadzie 2014 roku, ma sprawiać, aby Przedstawiciele różnych kultur obecni na krócej lub dłużej w tym mieście, będą mogli poczuć się jak u siebie w domu.
  Organizacja: Fundacja na Rzecz Różnorodności Społecznej; Fundacja na Rzecz Centrum Wielokulturowego w Warszawie; Fundacja Inna Przestrzeń
 1. Wspieranie rodzin z Ośrodka dla uchodźców w Warszawie. Czwarty Świat oraz Fundacja dla Wolności.
 2. My i nasi rówieśnicy - warsztaty z edukacji międzykulturowej. Fundacja Edukacji Międzykulturowej
 3. Warszawskie Warsztaty Wielokulturowe. Fundacja "Ocalenie"
 4. Warszawa - w tyglu czterech kultur. Stowarzyszenie Rodziców i Nauczycieli „AKTYWNA SZKOŁA”
 5. Cztery strony Warszawy - młodzi przewodnicy po wielokulturowej stolicy. Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej.
 6. Równe traktowanie w urzędzie. Fundacja Świat na Wyciągnięcie Ręki

   

[1] http://ngo.um.warszawa.pl/otwarte-konkursy/og-oszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacj-zada-publicznych-w-zakresie-o-wiat [dostęp z dn. 12.05.2015 r.]

sponsorzy projektu