Podpisanie Konwencji Rady Europy o udziale cudzoziemców w życiu publicznym na szczeblu lokalnym, umożliwiłoby udział w wyborach samorządowych rezydentom mieszkającym w Polsce.

więcej

Słownik Wielojeżyczny= Wielokulturowy został stworzony z myślą o dzieciach dorastających w wielojęzycznym środowisku. Zachęcamy do wykorzystania Słownika nauczycieli nauczania początkowego - szczególnie uczących w klasach, do których chodzą także dzieci ze środowisk migranckich.

Ściągnij Słownik

Słownik Wielojęzyczny można także odebrać w siedzibie Fundacji Inna Przestrzeń w Warszawie - po uprzednim kontakcie telefonicznym:
+48 22 299 04 29

sponsorzy projektu