Zachęcamy do udziału w III Forum Polityk Migracyjnych w Warszawie we 18- 24 września 2014, więcej informacji niebawem na stronie Fundacji Inna Przestrzeń.

Informacji udziela również koordynator Forum Anastazja Obarczuk, mail: aobarczuk [at] przestrzen.art.pl

Podpisanie Konwencji Rady Europy o udziale cudzoziemców w życiu publicznym na szczeblu lokalnym, umożliwiłoby udział w wyborach samorządowych rezydentom mieszkającym w Polsce.

więcej

sponsorzy projektu