Integracja nie musi oznaczać utraty własnej tożsamości. Słownik Wielojęzyczny to narzędzie przydatne dla rodzin mieszanych, rodzin imigranckich i dla nauczycieli nauczania początkowego.

więcej

Podpisanie Konwencji Rady Europy o udziale cudzoziemców w życiu publicznym na szczeblu lokalnym, umożliwiłoby udział w wyborach samorządowych rezydentom mieszkającym w Polsce.

więcej

sponsorzy projektu