Podpisanie Konwencji Rady Europy o udziale cudzoziemców w życiu publicznym na szczeblu lokalnym, umożliwiłoby udział w wyborach samorządowych rezydentom mieszkającym w Polsce.

 Podpisz petycję w tej sprawie do Prezesa Rady Ministrów.

sponsorzy projektu