Zachęcamy do zapoznania się z praktykami wyróżnionymi w ramach działania Miasta Otwarte.

więcej

Podpisanie Konwencji Rady Europy o udziale cudzoziemców w życiu publicznym na szczeblu lokalnym, umożliwiłoby udział w wyborach samorządowych rezydentom mieszkającym w Polsce.

więcej

sponsorzy projektu