W przeszłości Polska była krajem wielokulturowym, w którym obok siebie mieszkali ludzie mówiący różnymi językami i wyznający różne religie. Dopiero dramatyczna historia XX wieku uczyniła nasz kraj jednonarodowym. Apelujemy o odrzucenie tego bagażu historii.

więcej

Działalność społeczna i kulturalna imigrantów jest korzystna zarówno dla lokalnej społeczności, jak i dla nich samych, co potwierdzają przykłady aktywnych działaczy imigranckich, którzy potrafili podjąć taką działalność. Trzeba zrozumieć, że nie jest to łatwe, imigrantów blokuje stres związany ze znalezieniem się w obcym kulturowo środowisku, trudności bytowe, trudności w znalezieniu pracy i/lub przepracowanie, bariera językowa, strach przed niechęcią ze strony Polaków i obawa przed utratą własnej tożsamości. Nie pomagają skomplikowane i niejasne procedury polskiego prawa. 

więcej

Imigranci mieszkający w Polsce powinni mieć bezpłatny dostęp do profesjonalnej nauki języka polskiego oraz do elementów edukacji obywatelskiej i prawnej pozwalającej założyć firmę, organizację społeczną, zaplanować i zrealizować inicjatywę społeczną, edukacyjną lub kulturalną.

więcej

Imigranci w Polsce, skądkolwiek by nie przybyli dzielą, podobny los - sytuację życiową i doświadczenia, mają te same problemy. Niestety, nie stanowią jednolitej grupy, zdolnej do podejmowania inicjatyw i skutecznego lobbyingu. Należy dążyć do tworzenia zrębów ich wspólnej działalności. Stwarza to szansę, że  punkt widzenia imigrantów zostanie zauważony przez opinię publiczną.

więcej

Obecność imigrantów jest korzystna dla społeczności lokalnej. Ważne aby samorządy to zrozumiały i podjęły przemyślaną politykę proimigrancką: aktywnie zachęcały cudzoziemców do przyjazdu, ułatwiały załatwienie formalności oraz zachęcenie ich do aktywności. Miasta powinny szukać formy integracji dostosowanej do swych potrzeb i możliwości.

więcej

Dzięki możliwości głosowania i startowania w wyborach samorządowych, rezydenci mogą mieć realny wpływ na lokalną politykę. Ich udział w wyborach podniósłby rangę problemów społeczności imigranckich i zarazem ułatwił wykorzystanie potencjału tych społeczności dla dobra wspólnego. 

więcej

sponsorzy projektu