Imigranci mieszkający w Polsce powinni mieć bezpłatny dostęp do profesjonalnej nauki języka polskiego oraz do elementów edukacji obywatelskiej i prawnej pozwalającej założyć firmę, organizację społeczną, zaplanować i zrealizować inicjatywę społeczną, edukacyjną lub kulturalną.

Niezbędne są warsztaty i szkolenia podnoszące kompetencję cudzoziemców, a także postawa życzliwego wsparcia ze strony instytucji współpracujących z imigrantami, w tym zwłaszcza urzędników państwowych i samorządowych.

Finansowanie takich działań będzie inwestycją, która niewątpliwie zwróci się państwu polskiemu. Partycypację cudzoziemców można także zwiększyć tworząc specjalne programy stażowe.


REKOMENDACJE

Komisja sejmowa ds. spraw wewnętrznych

Należy ustawowo zagwarantować bezpłatną i długofalową naukę języka polskiego, dostępną dla każdego cudzoziemca. Należy określić podmioty odpowiedzialne za realizację tego zadania i zapewnić jego finansowanie.

Urzędy miejskie

Władze miast muszą prowadzić politykę wspierania aktywności imigrantów w społeczności lokalnej (porównaj: Miasta Otwarte).

Organizacje pozarządowe i władze publiczne

Zadaniem NGO’sów jest tworzenie inkubatorów organizacji imigranckich, kursów kompetencji społecznych, programów stażowych itp. Władze publiczne powinny je wspierać i finansować, a także prowadzić własne podobne inicjatywy. 


WŁĄCZ SIĘ

Dla cudzoziemców

 

Weź udział w warsztatach dla cudzoziemców KIWI w Warszawie - zapraszamy

Szukaj informacji o innych warsztatach. Skorzystaj z działu DZIAŁAJ - już niebawem na stronie Infomigrator

 

 

sponsorzy projektu