Wyróżnienie:

Wyróżnienie: Lublin

W swojej polityce kadrowej Urząd Miasta Lublin uwzględnia potencjał wynikający z zatrudniania imigrantów – troje z nich pracuje na stałych stanowiskach, a kilkoro jest zazwyczaj zatrudnianych na umowy zlecenia i dzieło do wykonania poszczególnych  zadań, w szczególności wymagających znajomości specyfiki krajów Europy Wschodniej oraz języków rosyjskiego i ukraińskiego.  W Urzędzie cudzoziemcy także odbywają praktyki i staże.

Podobne działania:

Podobne działania: Łódź. Zatrudnienie dwóch cudzoziemców w Urzędzie Miasta Łódź

Jurorzy i eksperci rekomendują także zatrudnianie imigrantów we wszystkich jednostkach podległych samorządowi, które kierują swoje działania do tej grupy – w szkołach, pomocy społecznej, punktach informacyjnych itd. Obecność imigrantów na takich stanowiskach zmniejsza barierę językową między instytucją a klientem, daje też innym pracownikom większą wiedzę na temat potrzeb środowisk imigranckich.

sponsorzy projektu