Wyróżnienie:

Lublin, Program „Study in Lublin”

Program „Study in Lublin” to kompleksowe działania mające na celu zachęcenie i zaproszenie młodzież z zagranicy , w szczególności z Ukrainy (?), do skorzystania z oferty lubelskich szkół wyższych. W ramach programu prowadzony jest czterojęzyczny portal www.study.lublin.eu zawierający informacje niezbędne do podjęcia decyzji o studiowaniu w Lublinie oraz działania ułatwiające zaaklimatyzowanie się w mieście nowoprzybyłym studentom.

Podobne działania:

Gdańsk, „Study in Pomorskie”

Poznań, „Akademicki Poznań”

Warszawa, „Study In Warsaw”

Jurorzy i eksperci są zdania, że w miastach akademickich kwestie związane z większym umiędzynarodowieniem uczelni powinny być zawarte nie tylko w dokumentach strategicznych samych uczelni, ale także, wzorem Lublina, miasta. Jest to szczególnie ważne w kontekście niżu demograficznego i spadającej liczby polskich studentów.

sponsorzy projektu