Wyróżnienie: 

Lublin, działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej od wielu lat podejmuje innowacyjne działania mające na celu kompleksową pomoc cudzoziemcom mającym przyznaną jedną z form ochrony. Na zespół działań w 2014 roku składało się prowadzenie 3 mieszkań chronionych, organizację kursów, szkoleń i staży zawodowych dla cudzoziemców objętych pomocą, pomoc psychologiczną oraz wydarzenia służące zbliżeniu imigrantów oraz lokalnej społeczności.

Podobne działania:

Wrocław, Program „Wrocław miastem aktywnych”

W związku z ograniczeniami jakie narzuca jednostkom pomocy społecznej Ustawa o pomocy społecznej oraz wysokość środków budżetowych, rekomendacją ekspertów jest wspólne pozyskiwanie funduszy z zewnątrz, przez urząd miasta i jednostkę pomocy, na dodatkowe działania wspierające proces integracji klientów imigranckich. 

sponsorzy projektu