Wyróżnienie:

Lublin, Punkt Obsługi Cudzoziemców w Biurze Obsługi Mieszkańców

Punkt Obsługi Cudzoziemców działa w Biurze Obsługi Mieszkańców Miasta Lublin i ma za zadanie świadczyć pomoc informacyjną mieszkającym w Lublinie imigrantom. Udziela informacji dotyczących usług świadczonych w Urzędzie Miasta Lublin oraz podstawowych informacji dotyczących danych teleadresowych, zadań i procedur realizowanych przez inne urzędy i instytucje działające na rzecz cudzoziemców.

Podobne działania:

Wrocław, Biuro Informacji i Pomocy dla Obcokrajowców Infolink

Zdaniem ekspertów dostosowanie usług Biura Obsługi Mieszkańców do potrzeb imigrantów świadczy o przedefiniowaniu pojęcia „mieszkańcy” w kategorię włączającą tę grupę. Kolejnym krokiem, w praktyce miast, powinno być rozszerzenie takiego podejścia na całość polityki i zarządzania rozwojem miasta.

sponsorzy projektu