Wyróżnienie: 

Poznań, kompleksowa współpraca Urzędu Miasta Poznań z ośrodkiem naukowym i badawczym

Centrum Badań Migracyjnych przy Uniwersytecie Adama Mickiewicza w partnerstwie z Urzędem Miasta Poznań realizował dwuletni projekt pod nazwą “Amiga” dotyczący przede wszystkim kwestii aktywności imigrantów na rynku pracy. Zorganizowano dla nich między innymi cykl warsztatów, prowadzono także doradztwo zawodowe i kursy języka polskiego. We współpracy z Wydziałem Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta Poznania prowadzono także spotkania dotyczące zakładania działalności gospodarczej.

Zdaniem jurorów i ekspertów samorządy w procesie integracji imigrantów powinny w jak największym stopniu wykorzystywać potencjał uczelni i jednostek badawczych oraz włączać ekspertów akademickich w zespoły doradcze i ciała konsultacyjne.

sponsorzy projektu