Wyróżnienie:

Warszawa

Wiele jednostek organizacyjnych Miasta Stołecznego Warszawy w konkursach dotacyjnych uwzględnia specyficzne potrzeby imigrantów lub wręcz premiuje działania na rzecz wielokulturowości miasta – między innymi Biuro Kultury i Biuro Edukacji. Dzięki temu od kilku lat organizacje pozarządowe mogą pozyskać środki na prowadzenie działań na rzecz migrantów o bardzo zróżnicowanej tematyce.

Rekomendacją ekspertów jest wpisywanie do regulaminów konkursów kwestii wielokulturowości jako jednego z obszarów priorytetowych. Ułatwiłoby to realizację inicjatyw dotyczących tej tematyki. Dotacje powinny być także przyznawane na działania większe i dłuższe niż tylko kilkumiesięczne – pozwoliłoby realizować działania bardziej kompleksowe i długofalowe. Zdaniem jurorów, poprawie powinna ulec także dostępność dla środowisk imigranckich środków miejskich. W związku z tym kluczową kwestią jest dostosowanie warunków konkursów (tych dotyczących integracji) do możliwości organizacji imigranckich, tak by sami mogli działać na rzecz swoich społeczności.

sponsorzy projektu