Wyróżnienie: 

Warszawa, Koncepcję systemowego wspierania edukacji cudzoziemców

Biuro Edukacji Miasta Stołecznego Warszawy opracowało i wdraża Koncepcję systemowego wspierania edukacji cudzoziemców, która obejmuje m.in. systematyczne podnoszenie kwalifikacji warszawskich nauczycieli w zakresie kompetencji międzykulturowych oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej dla dzieci z doświadczeniem migracyjnym na różnych etapach kształcenia. Biuro Edukacji ściśle współpracuje z organizacjami pozarządowymi – między innymi w zakresie integrowania rodzin imigranckich ze społecznościami lokalnymi.

Zdaniem jurorów i ekspertów, w placówkach, do których chodzą dzieci imigranci powinni być zatrudniani również pracownicy o doświadczeniu migracyjnych i znajomości języka pochodzenia ucznia. Taką możliwość daje Ustawa o systemie oświaty, pozwalająca na zatrudnienie przez organ prowadzący szkołę (gminę lub powiat) tzw. pomocy nauczyciela. Ze względu na specyfikę struktury administracyjnej, w Warszawie takie stanowiska są stworzone przez gminę w jednej z dzielnic (Targówek).

sponsorzy projektu