Wyróżnienie:

Warszawa, Centrum Wielokulturowe

Od kilku miesięcy na warszawskiej Pradze działa Centrum Wielokulturowe. Głównym jego celem jest aktywizacja i wspieranie społeczności imigranckich oraz integracja mieszkańców Warszawy o różnym pochodzeniu etnicznym.

Podobne działania:

Wrocław, Dzielnica Czterech Wyznań

Rekomendacją ekspertów dla innych samorządów jest uwzględnienie w polityce miejskiej potrzeby stworzenia warunków i przestrzeni dla działań organizacji imigranckich i organizacji pracujących na rzecz imigrantów. Przestrzeń taka byłaby również polem do integracji społeczności imigranckich ze społecznością lokalną – np. dzielnicy.

sponsorzy projektu