Wyróżnienie:

Wrocław Projekt „Kontynenty Wrocławia”, Centrum Integracji Społecznej Infolink - International Information and Support Office (Biuro Informacji i Pomocy dla Obcokrajowców), Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego

Projekt „Kontynenty Wrocławia” stanowi szerokie spektrum działań, które mają wspierać, aktywizować i integrować imigrantów ze społecznością Wrocławia. Cykl spotkań, warsztatów, kursów ma za zadanie z jednej strony wyposażyć zarówno imigrantów jak i Polaków w niezbędne kompetencje ułatwiające wzajemne współżycie. Otwarto także Infolink - stacjonarny i internetowy punkt informacyjny ułatwiający nowoprzybyłym cudzoziemcom odnalezienie się w mieście.

Zdaniem ekspertów oraz jury samorządy powinny wziąć na siebie część odpowiedzialności związanej z bezpośrednim wsparciem integracyjnym imigrantów. Przykład Wrocławia pokazuje, że możliwe jest by rolę lidera w tym procesie pełniło miasto.

sponsorzy projektu