Do Polski przyjeżdża coraz więcej imigrantów. Ich praca staje się niezbędną częścią gospodarki, a ich obecność niezbędną częścią naszego życia społecznego. Ale Polska wciąż wykorzystuje potencjał imigracji w niewielkim stopniu. Dlatego uważamy, że należy pilnie podjąć działania na rzecz zwiększenia partycypacji cudzoziemców - będą się lepiej czuli w Polsce, a nasz kraj zyska jeszcze więcej na ich obecności.

Obecnie cudzoziemcy przyjeżdżający do Polski pozostają bierni - nie podejmują własnych inicjatyw i nie włączają się w działania władz samorządowych czy organizacji pozarządowych. Taka sytuacja jest niekorzystna zarówno dla samych imigrantów, jak i dla całego społeczeństwa. Imigranci nie mogą być jedynie przedmiotem działań innych grup - powinni stać się podmiotem, którego głos jest słyszany i uwzględniany.

 Jest przynajmniej pięć powodów, by cudzoziemcy byli bardziej aktywni, a całe społeczeństwo bardziej na nich otwarte:

  • społeczeństwo powinno korzystać w pełni z możliwości wszystkich swoich członków - w tym cudzoziemców. Szkoda byłoby zmarnować szansę na wykorzystanie ich talentów i kreatywności;
  • w przyszłości migracja do Polski będzie się zwiększać i dobrze już teraz przygotować się na wyzwania z tym związane;
  • skoro oczekujemy traktowania polskich emigrantów na równi z innymi obywatelami (np. w Wielkiej Brytanii), powinniśmy w taki sam sposób potraktować cudzoziemców, którzy trafili do Polski;
  • zdaniem socjologów różnorodność i tolerancja jest dziś ważnym czynnikiem sukcesu. Imigranci są na pewno nie jedynym, ale ważnym składnikiem rozwoju wielokulturowych metropolii takich jak Nowy Jork, Londyn  czy Berlin. Polskie miasta nie powinny być gorsze;
  • polskie społeczeństwo się starzeje, a przyrost naturalny jest katastrofalnie niski - migracja jest szansą na złagodzenie kryzysu demograficznego. Jeśli chcemy, aby do naszego kraju przeprowadzali się kreatywni, aktywni cudzoziemcy, musimy stworzyć im w Polsce szansę na rozwój i dobre życie. 
sponsorzy projektu